สัมปทานงอกเหมืองทองอัคราต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์คนในพื้นที่ใหม่ เพราะมีการเพิ่มขยายพื้นที่ออกไป

สัมปทานงอกเหมืองทองอัคราต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์คนในพื้นที่ใหม่ เพราะมีการเพิ่มขยายพื้นที่ออกไป

และหากไม่ผ่านก็ต้องเอาเงินไปชดใช้ให้คิงเกต

กรณีนี้ประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นผู้สั่งการณ์ในฐานะผู้มีอำนาจพิเศษเหนือรัฐธรรมนูญ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้สั่งการณ์แต่เพียงผู้เดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเวลานั้น

ดังนั้น เมื่อไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในขณะนั้นแล้วสั่งการไปก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเต็มแต่เพียงผู้เดียวในฐานะผู้มีอำนาจสั่งการ

หากมีการชำระค่าปรับจากการฟ้องร้องในขณะนั้น ประยุทธ์มีสิทธิเอาเงินรัฐออกไปชดใช้แก่เหมืองทองได้

เพราะเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐสามารถใช้จ่ายเงินหรือสั่งการใดๆภายใต้อำนาจนั้นได้

แต่วันนี้อำนาจนั้นได้หมดไปแล้วเนื่องจากได้มีการเลือกตั้ง มีสภา

และสถานะของประยุทธ์ก็เปลี่ยนจากผู้นำเผด้จการยึดอำนาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญมาเป็นผู้นำภายใต้รัฐธรรมนูญ

บริหารสั่งการและตรวจสอบได้ภายใต้รัฐสภา และเป็นเจ้าหน้าที่การเมืองภายใต้การปกครองที่มีรัฐสภา บริหาร และตุลาการ

เป็นอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีอำนาจเหนือการปกครองของในฐานะผู้ปกครองพิเศษอีกต่อไป

การใช้จ่ายเงินใดๆภายใต้การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย ต้องทำงบประมาณและเสนอผ่านสภา

สภามีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลโดยการโหวตอนุมัติหรือไม่อนุมัติงบประมาณดังกล่าว

ดังนั้นค่าปรับเหมืองทองถ้ามี... จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยผ่านสภาเท่านั้น

และในกรณีนี้ ในขณะที่ประยุทธ์ก่อหนี้ ประยุทธ์ยังไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่เป็นผู้ใช้อำนาจเหนือรัฐ

เป้นคนละสถานะกันอย่างชัดเจน และเมื่อไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่เป้นผุ้มีอำนาจเหนือรัฐในขณะนั้น

ความรับผิดชอบจึงตกเป็นของนายประยุทธ์ในขณะนั้นอย่างชัดเจนแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผลต่อรัฐที่เกิดขึ้นมาภายหลัง

ดังนั้นเมื่อมีรัฐเกิดขึ้นแล้วสถานะของนายประยุทธ์ได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการทำงานจึงต้องได้รับการอนุมัติจากสภา

การจะนำค่าปรับจากรัฐบาลใหม่ออกไปจ่ายให้กับความรับผิดชอบของบุคคลนอกรัฐธรรมนูญในช่วงนั้น

จึงไม่น่าจะทำได้ เพราะเป็นคนละสถานะของการเป็นผู้นำ แต่ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ทำในขณะมีอำนาจ

และยังคงติดตามตัวนายประยุทธ์ที่เปลี่ยนสถานะมาอยู่ภายใต้รัฐสภา ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ดังนั้นนายประยุทธืจึงต้องยังคงรับผิดชอบเองในฐานะผู้สั่งการในวันนั้น แต่ไม่ใช่ความรับผิดชอบร่วมของสภาประชาชนในวันนี้

เนื่องจากสภาในวันนี้ไม่ได้มีส่วนเห้นชอบในคำสั่งในวันนั้น

สภาในวันนี้เกิดขึ้นภายหลังจึงไม่น่ามีผลผูกพันให้ต้องรับผิดชอบคำสั่งส่วนตัวของนายประยุทธ์

ในวันที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีสภา ส่วนศาลจะเห็นเป็นอย่างอื่นต่างจากนี้ไปก็แล้วแต่เถอะ...

ถ้าเป็นไปตามนี้ ค่าปรับเหมืองทองนายประยุทธ์ต้องจ่ายเอง จะมาเอาเงินในวันนี้ไปจ่ายไม่ได้เพราะอยู่คนละสถานะกันแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

3 ความเห็น

 
markpakma

ทางรอดเดียวที่นายประยุทธ์จะรอดก็คือการพยายามเจรจากับเหมืองอัคราให้ถอนฟ้องนายประยุทธ์

ซึ่งก็มีเพียงวิธีเดียวคือการเพิ่มขยายพื้นที่สัมปทาน ขยายเวลาสัมปทานออกไป

เป็นค่าชดเชยสิ่งที่บริษัทเสียหาย จากคำสั่งปิดเหมืองของนายประยุทธ์ในวันนั้น

มาดูกันว่านายประยุทธ์จะแก้เกมส์นี้อย่างไร เพราะหากให้นายประยุทธ์รับผิดชอบค่าปรับ

นายประยุทธ์คงไม่ทำ เพราะที่ผ่านมานายประยุทธ์ก็ไม่เคยรับผิดชอบห่าอะไรอยู่แล้ว

ทางรอดเดียวคือเพิ่มพื้นที่และขยายเวลา เพื่อชดเชยค่าความเสียหายนั้น

การเพิ่มพื้นที่การขยายระยะเวลา ก็ควรต้องถามคนในพื้นที่ใหม่จึงจะถูกต้อง

เพราะได้มีการกระทำที่ผิดไปจากการทำประชาพิจารณ์เดิมที่ประชาชนเคยผ่านให้ไปเมื่อครั้งที่แล้ว

นายประยุทธ์ต้องหาทางบิดเบี้ยวการทำประชาพิจารณ์ครั้งใหม่โดยใช้ข้ออ้างศรีธนนชัย

และพึ่งบริการจากระบอบตุลาการวิบัติช่วยเหลือไม่ให้ต้องทำประชาพิจารณ์ใหม่อย่างแน่นอน

คนมันกระล่อนให้คนอื่นทำตามกฎหมายโดยที่ตัวเองพยายามอยุ่เหนือกฎหมายมาโดยตลอด

แม้แต่การตั้งองค์กรอิสระที่จะมาวินิจฉัยเรื่องเหลานี้ก้เป็นองค์กรอิสระที่นายประยุทธ์มีส่วนควบคุมการแต่งตั้งคัดเลือกมาทั้งสิ้น

การจะเรียกร้องให้คนอื่นเคารพกฎหมาย ตัวเองเป็นกบฎโทษประหาร..มึงเคารพกฎหมายตรงไหน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
AlfaOne

การขยายเวลา และขยายพื้นที่สัมปทาน เป็นการอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ตอนนี้อยู่ภายใต้ รธน. เพื่อพวกเรา ชัดๆเลยคือผิด 157 (พื้นที่สัมปทานใหม่ ต้องยื่นประมูลกันใหม่ ไม่ใช่บริษัทเดียวที่อยากขุดทอง)

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ้เห้ตูบ

โกรธแล้ว

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0